Skip to content

Skrējiens pa Saulei

Pirms pieteikšanās aicinām iepazīties ar sacensību nolikumu:

Dalības maksa
Dalības maksa sacensībās dalībniekiem no 18 gadiem – 10.00 euro (desmit euro, 00 euro centi) par
visiem posmiem.
Dalības maksa jaunākiem par 18 gadiem – 3.00 euro (trīs euro, 00 euro centi) par visiem posmiem. Mājdzīvnieku un bēbīšu grupai dalība sacensībās – bezmaksas.
Apmaksa jāveic pēc pieteikšanās, veicot maksājumu uz biedrības “Visa Veida Kustība” kontu.
Rekvizīti:
Biedrība “Visa Veida Kustība”
Reģ.Nr.40008280595
Banka: AS Swedbank, Konts: LV39HABA0551045833367
ar norādi – Skrējiens PS Vārds Uzvārds

Vairāk informācijas: Agris Pikšens tel.nr.: 29571247, e-pasts : pikshens@inbox.lv

Sacensības organizē Lielvārdes sporta centrs sadarbībā ar biedrību „Visa Veida Kustība” un Ogres
novada pašvaldību. Skrējienu atbalsta Gaļas nams “Ādaži” un Ogres novada sporta centrs.